Cookie / süti kezelés
A tejtermek.hu a felületén süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük olvassa el cookie szabályzatunkat.
Tudjon meg többet…
Elfogadom

TAGFELVÉTEL

Belépés a Tej Terméktanácsba - Tagsági viszony, tagfelvétel

 

A Tej Terméktanács olyan nyitott szervezet, amelynek önkéntes belépés útján a tejágazatban érdekelt jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és természetes személyek (ideértve ezek országos és regionális szakmai vagy érdekképviseleti szervezeteit is) egyaránt tagjai lehetnek (tag).

A Tej Terméktanács a nyitott tagság elvén alapszik, azaz a tej termékpályán lévő egyetlen termelő, gyűjtő, feldolgozó vagy forgalmazó szervezet vagy személy tagfelvételi kérelme sem tagadható meg, amennyiben az Alapszabályt és más belső szabályzatot magára nézve kötelezőnek elfogadja. Ha az Alapszabálynak vagy más belső szabályzatának elfogadását a tagjelölt feltételhez köti vagy ilyen irányú nyilatkozatát szűkíti, úgy kell tekinteni, hogy tagfelvételi kérelmet nem tett.

A tagsági jogviszony, az adott tag tejágazati gazdasági tevékenységéből származó, az értékesített tejnek vagy tejterméknek a beszerzési árral nem csökkentett, a belépés évét megelőző naptári év nettó árbevétele alapján minősül termelői vagy feldolgozói/kereskedői jogviszonynak azzal, hogy a tevékenység-típus többségi árbevétele a besorolás meghatározója (az így besorolt tagsági viszony a összefoglalóan: rendes tag). A tevékenységüket a terméktanácsi belépést követően, újonnan indító tagokat a tervezett tevékenységükre vonatkozó nyilatkozatuk alapján kell besorolni.

A Tej Terméktanács belépési nyilatkozat alapján tagjai sorába felvehet olyan tagokat, akik tevékenysége nem, vagy csak közvetve köthető a tej termékpályához, de segíteni kívánja a Tej Terméktanács által kitűzött célok elérését, illetve szimpatizál a Tej Terméktanács által folytatott tevékenységgel (pártoló tag).

A Tej Terméktanács belépési nyilatkozat alapján tagjai sorába felvehet olyan tagokat, akik termelőket, feldolgozókat, illetve forgalmazó szervezeteket társadalmi szervezetként vagy termelői csoportként tömörít szakmai, érdekképviseleti, non-profit vagy gazdasági szerveződésbe és a tejágazathoz kapcsolódó tevékenységet végez, továbbá tevékenységével segíteni kívánja a Tej Terméktanács által kitűzött célok elérését, illetve szimpatizál a Tej Terméktanács által folytatott tevékenységgel (társult tag).

Az erre vonatkozó, az Elnökség jóváhagyásával megkötött szerződés vagy együttműködési megállapodás hatálya alatt és feltételei szerint, a Tej Terméktanácsnak belépési nyilatkozat nélkül is korlátozott jogú tagjává válik az a piaci szereplő, aki (amely) alanyi jogon nem tagjai a Tej Terméktanácsnak, de annak a társult tagnak a tagja, amely a Tej Terméktanácsba belépett (közvetett tagság).

A mellékletben található "Befizetési határozatok" c. dokumentumban megtalálható minden olyan határozat, mely a befizetésekről rendelkezik.

Kérjük szíveskedjen kiválasztani, hogy termelőként, feldolgozóként, kereskedőként, vagy pártoló tagként kíván szervezetünk soraiba belépni. A megfelelő nyomtatványt kitöltve, aláírva szíveskedjen Titkárságunkra eljutattani az alábbi címre:

1115 Budapest, Bartók Béla út 152/c.

Ezt követően a tagdíjfizetésre vonatkozó szabályok szerint a tagjelölt 15 napon belül megfizeti az esedékes tagdíjat a Titkársággal egyeztetett módon. A tagdíj megfizetésének megtörténte után legfeljebb 30 napon belül a Titkárság a belépés tényét és a taggá válást a tag részére igazolja. Ha a Titkárság megállapítja, hogy a belépésre azért nincs mód, mert a tagjelölt kizárást kimondó határozat hatálya alatt áll, a kérelmezőt írásban értesíti és az esetlegesen megfizetett tagdíjat (tagdíj-részletet) a befizető részére visszafizeti.

Pártoló tagot és társult tagot belépési nyilatkozatnak a Titkárságra történő benyújtása után, az Elnökség döntése alapján lehet felvenni. Ebben az esetben a tagdíj meghatározásáról az Elnökség egyedileg dönt. Nem kell külön belépési nyilatkozatot kitöltenie annak, aki közvetett tagság alapján vált a Tej Terméktanács tagjává.

AKI nyerstej átlagár 2018. 01.
.37
Ft/kg
Nyerstej alapár prognózis 2017/2018. "kvótaév"
Ft/kg
Veronai nyerstej spot ár 2018.03.12.
.00
eurocent/kg
EU-28 súlyozott nyerstej átlagár 2018. 01.
.65
eurocent/kg