Kiemelt pártoló tagok:

tetrap

vitafort

kandh

970x90-1

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács bemutatkozik

A tejtermelő gazdák, a termékpályán működő feldolgozók és kereskedők, oktatási és tudományos intézmények, gazdasági társaságok és szövetkezetek, illetve ezek szervezetei - önkéntes elhatározásukból - szakmai jellegű társadalmi szervezetet hoztak létre és működtetnek, amelynek tevékenysége az Európai Unió gyakorlatában az ún. szakmaközi szervezetnek felel meg.

A Tej Terméktanács az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény alapján alakult 1992-ben, nem nyereség érdekelt, önálló jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, amely szakmaközi szervezetként fejti ki tevékenységét.
Az ágazaton belül a Terméktanács az alapanyagtermelés (értékesítés) vonatkozásában 72%-os, a felvásárolt tej vonatkozásában mintegy 85%-os, míg a (kis)kereskedelem vonatkozásában 70%-os lefedettséggel rendelkezik.
A Terméktanácsnak 3588 tejtermelő (ebből 1141 közvetett tag), 45 tejfeldolgozó (ebből 5 közvetett tag), 9 kereskedő, 3 kiemelt pártoló, 6 pártoló és 4 társult  tagja van.

 

CÉLOK:

A Tej Terméktanács a demokrácia és a piacgazdaság elveinek érvényesítése, a termelés és a piac átláthatósága, a kiegyensúlyozott piaci környezet kialakítása és fenntartása, valamint az ágazati fejlődés elősegítése érdekében az alábbi célokat fogalmazza meg:

  1. Alakuljon ki és fenntartható legyen a hazai tejpiaci folyamatokat reprezentáló piaci kapcsolatok viszonyrendszerének szabályozottsága.
  2. A szélsőséges piaci helyzetek, érdekkonfliktusok megelőzhetőek, illetve kezelhetőek legyenek.
  3. A tej termékpályán a termelők, feldolgozók, kereskedők és fogyasztók közötti, a közös érdekek mentén történő konszenzus megteremthető legyen.
  4. A tejágazat piaci szereplői rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel (különösen információkkal, adatokkal és előrejelzésekkel), amelyek szükségesek a gazdasági tevékenység tervezhetőbbé tételéhez, valamint az eredményes működéshez.
  5. A tej és tejtermékek hazai fogyasztása növekedjen.
  6. A magyar tejágazat társadalmi megítélése javuljon.