Kiemelt pártoló tagok:

tetrap

vitafort

kandh

970x90-1

Közgyűlési döntések

Küldöttközgyűlési határozatok (2003/52-55)
(2003.09.30.)


52/2003.(09.30.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés a jegyzőkönyv vezetőjévé Kovács Ágnest választotta meg, a jegyzőkönyv hitelesítésével Dr. Babella György és Istvánfalvi Miklós urakat bízta meg. Szavazatszámlálóvá Lente Sándor és Orbán Kálmán urakat választotta meg.
53/2003.(09.30.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés az ülés napirendi pontjait a meghívóban foglaltakkal megegyezően az alábbiak szerint állapította meg:
Piacszabályozási döntések
Egyebek
54/2003.(09.30.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés megállapítja, hogy a 2003. évi megállapodásban vállalt 200 millió liter tejfelesleg kezeléséhez az FVM eddigi intézkedései nem elegendőek. A TT által képzett veszteségtérítési alap kimerülése az ágazatot válságba sodorta. Emiatt szükségessé vált az FVM mulasztása következtében várható további károk elkerülése érdekében az elmaradt minisztériumi intézkedések helyett azonnali döntések meghozatala.
A küldöttközgyűlés az augusztus 13- december 31. közötti tejfelesleg kezelése érdekében további forrást hoz létre, amelyhez a termelők és a feldolgozók részére az ipari feldolgozásra értékesített vagy felvásárolt tej után 2003. szeptember 1-től december 31-ig az eddigi befizetési kötelezettségen felül további 3 - 3 Ft/l befizetését írja elő.
Az alap további forrásaként a küldöttközgyűlés szükségesnek tartja és nyomatékosan kéri az FVM 1.1 milliárd Ft hozzájárulását, írásbeli megerősítéssel legkésőbb október 15-ig. Erről az elnök, elnökhelyettes és az ügyvezető igazgató haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat a minisztériummal.
A közgyűlés a fentieken felül szükségesnek tartja 20 millió liter tejfelesleg mértékéig tejpor és vaj állami intervenció meghirdetését október 31-ig a február 14-i megállapodás 12. pontjának megfelelő feltételekkel.
A minisztériumi intézkedések kikényszerítését a termelői oldal érdekképviseletei bevonásával vállalja.
A fentiek és az éves megállapodás alapján a feldolgozói oldal garantálja a 72 Ft/l irányár megfizetését a 2003. augusztus 12. utáni időszakra is.
Abban az esetben, ha a minisztériumi hozzájárulás nem valósul meg, úgy az irányár megfizetési kötelezettség november 1-től megszűnik, a befizetési kötelezettségek fennmaradása mellett.
Amennyiben az alap a felesleg kezelése során nem merül ki, vagy az FVM-el szembeni igény érvényesítése során vagy más módon újra feltöltődik, a megmaradó összeg a teljesített befizetések arányában visszaosztásra és visszafizetésre kerül a tagok között.
A havi export mennyisége a fenti időszak alatt átlagban nem haladhatja meg a felvásárlás és havi 100 millió liter belföldi fogyasztás különbözetét.
A küldöttközgyűlés 2003. október 6-i hatállyal megszünteti a tejpor és vaj export veszteségtérítésének elszámolását.
Ez ettől az időponttól várhatóan 45 Ft/liter átlagos veszteségtérítési igényt eredményez.
55/2003.(09.30.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés a társasági adó kompenzációs igények benyújtási határidejét 2003. október 15. napjában határozza meg.