Kiemelt pártoló tagok:

tetrap

vitafort

kandh

970x90-1

A tej termékpálya nyerstej alapár prognózisa

A Tej Terméktanács Elnöksége 2011 augusztusában elfogadta a Terméktanács rövid, illetve középtávú szakmai programját, melyben kiemelt feladatként szerepelt „a piaci fejlemények és piaci mutatók változásán alapuló ármechanizmus kialakítása”.
A Küldött Közgyűlés 2011 novemberében fogadta el azt az új Alapszabályt, melyben a Terméktanács működési céljait – többek között – az alábbiak szerint határozza meg:

 

  • alakuljon ki és fenntartható legyen a hazai tejpiaci folyamatokat reprezentáló piaci kapcsolatok viszonyrendszerének szabályozottsága,
  • a szélsőséges piaci helyzetek, érdekkonfliktusok megelőzhetőek, illetve kezelhetők legyenek,
  • a tej termékpályán a termelők, feldolgozók, kereskedők és fogyasztók közötti, a közös érdekek mentén történő konszenzus megteremthető legyen,
  • a tejágazat piaci szereplői rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel (különösen információkkal, adatokkal és előrejelzésekkel), amelyek szükségesek a gazdasági tevékenység tervezhetőbbé tételéhez, valamint az eredményes működéshez.

 

Fentiek figyelembe vételével az Elnökség 2011 decemberében úgy döntött, hogy indokoltnak és a piaci egyensúly fenntartását elősegítő, hasznos információnak tartja a piacelemzés révén tett, egy évre előremutató nyerstej felvásárlási ár prognózisának közzétételét. A prognózis eredményét az Elnökség alkalmazni ajánlja a piaci szereplőknek. Az alkalmazásra vonatkozó ajánlathoz az Elnökség megfogalmazta a javasolt szerződéses szövegezést és az alkalmazás módját. Az alkalmazás módjára vonatkozóan az Elnökség javasolta elfogadni és a szerződésekbe belefoglalni, hogy a tejágazat szereplői úgy alakítják a nyerstej felvásárlás elszámoló árát, hogy az éves átlagos viszonylatban az Elnökség által közzétett javasolt alapártól a szerződésekben legfeljebb + 2,5 %-kal térnek el az évközi piaci változások függvényében.


A Tej Terméktanács Árbizottsága negyedévente felülvizsgálja az éves alapár-előrejelzés realitását a piaci viszonyok függvényében, és amennyiben szükséges javaslatot tesz a módosításra.

 

Az Elnökség, az alapárral kapcsolatos piacelemzése alapján az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. sz. törvény szerinti Önszabályzó (Szakmaközi) Megállapodásban közzéteszi a következő kvótaévre szóló előrejelzését a nyerstej alapárára vonatkozóan és egy meghatározott szerződéses normaszöveget ajánl a szerződéskötések megkönnyítésére.

 

Az Elnökség által elfogadott Megállapodás nyílt és önkéntes. Ahhoz minden piaci szereplő saját döntése alapján csatlakozhat.

 

A Megállapodáshoz írásbeli nyilatkozat útján lehet csatlakozni, melyet a Terméktanács címére, aláírva kérünk megküldeni.

 

Az Elnökség döntése értelmében a 2012/2013 kvótaévre előrejelzett árcentrum alkalmazását szerződéses minta szerint ajánlja a Terméktanács.

 

A Tej Terméktanács bízik abban, hogy egy megalapozott, szakmailag helyes módszertannal kiszámított előrejelzés közzététele támpontot adhat a piaci szereplőknek, javítja a piac átláthatóságát és kiszámíthatóságát, továbbá hozzájárul a stabilabb szerződéses viszonyok kialakulásához.

 

A Megállapodás alapvető célja, hogy a tejpiacon elkerülhető, vagy legalábbis jelentős mértékben tompítható legyen a gyors és meredek árváltozások által gerjesztett piaci zavar és pánik, amely további hektikus áralakulással a termelés csökkenéséhez, állatkivágásokhoz, telepek felszámolásához és munkahelyek csökkenéséhez vezethet.